Opravte kód zastavenia kritického procesu 0x000000EF v systéme Windows 10

Kontrola chýb kritického procesu 0x000000EF indikuje, že kritický systémový proces sa zastavil, alebo systém Windows nedokáže zvládnuť úlohu. Tu je návod, ako opraviť túto chybu BSOD

Opravte chybné informácie o konfigurácii systému (0x00000074) BSOD v systéme Windows 10

Ak máte problém so zavádzaním systému Windows 10 alebo sa váš systém zasekol v slučke reštartu a zobrazuje chybu modrej obrazovky smrti (BSOD) BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO, použite riešenia uvedené tu.

Opravte BSOD neprístupného zavádzacieho zariadenia systému Windows 10, kontrola chýb 0x7B

Zobrazuje sa chyba BSOD nedostupného zavádzacieho zariadenia pri spustení? V dôsledku tejto chyby modrej obrazovky sa systém Windows často reštartuje a nespustí sa normálne? Vo všeobecnosti táto chyba ( INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE ) Kontrola chýb 0x0000007B znamená, že OS počas spúšťania stratil prístup k údajom systému alebo zavádzacím oddielom.